Cpanel web hosting (WHM) : จัดการเว็บโฮสติ้ง

Cpanel คืออะไร (what is cPanel?)

Cpanel คืออะไร (what is cPanel?)

Web-hosting-thai พร้อมจัดการ web hosting ด้วย Cpanel

CPanel คือระบบจัดการ web hosting ที่ประกอบด้วยฟีเจอร์มากมาย ช่วยให้คุณจัดการ web hosting ของโดเมนเนมของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานผ่านทางหน้าเว็บ เช่น การ upload ไฟล์ สำหรับเว็บไซต์, การจัดการอีเมล์, การสำรองข้อมูล (Backup), การ FTP, CGI script และสถิติของเว็บไซต์ (web site statistics) และอื่นๆ อีกมากมาย และมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้ในการจัดการ ข้อมูลต่างๆ เช่น กำหนดรหัสผ่านผู้ใช้ (user password), จัดการรายชื่ออีเมล์ (email account) และการจัดการฐานข้อมูล mySql database เป็นต้น

รายละเอียดในหน้านี้ จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ และเริ่มต้นใช้คอนโทรลพาเนลได้โดยง่าย คุณสามารถเยี่ยมชมตัวอย่างการทำงานของ Cpanel web hosting โดยคลิ๊กที่รูปภาพขนาดเล็กด้านล่างเพื่อชมภาพขยายค่ะ


ส่วนประกอบหลักของคอนโทรลพาเนลของ web hosting

ส่วนประกอบหลักของคอนโทรลพาเนลของ ecomsiam web hosting

ตัวอย่างการใช้งาน web hosting Control panel คำอธิบาย
Change password สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของคอนโทรลพาเนลและ FTP
email support หากต้องการสอบถามปัญหาการใช้งานกับ Support team ของ ecomsiam.com โปรดคลิ๊กที่นี่
File manager จัดการแฟ้มข้อมูล เช่น สร้าง ลบ หรือย้ายไฟล์ ซึ่งคุณสามารถ Uplad file จากเครื่องของคุณขึ้นไปบน server และแก้ไข Html ได้ด้วย
Help หน้าจออธิบายเกี่ยวกับคอนโทรลพาเนล
Resource meter ปริมาณการใช้ Disk space, email, transfer ในแต่ละวัน
Mail manager จัดการเกี่ยวกับ email เช่น add, update, remove หรือเปลี่ยน password ของ email
Mailing List สำหรับติดตั้ง mailing list ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วจะสามารถใช้ mailing list ได้โดยผ่านหัวข้อ mail manager
Counter สถิติของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mySQL database ฐานข้อมูล mySQL ซึ่งคุณสามารถสร้าง, แก้ไข, ลบ table หรือ field หรือข้อมูลใน table ได้
Submit site to search engine ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โดยลงทะเบียนที่ Seach engine ยอดนิยม เช่น Infoseek,Alta Vista,Lycos, Excite, Hot Bot, Yahoo
...และอื่นๆ อีกมากมาย  
Cpanel Features Include:

Backup ของ web hosting

Backup (สำรองข้อมูล)
Restore (นำกลับมาใช้)

FTP ของ web hosting

จัดการ FTP Accounts เช่น Add, Remove, Change Password
Anonymous FTP Controls

Subdomains ของ web hosting

สร้าง/ลบ Subdomains
Subdomain Redirects
Stats for Subdomains

ระบบอีเมล์ (Mail) ของ web hosting

จัดการ Email Accounts เช่น Add, Remove, Change Password
WebMail สำหรับทุกๆ Accounts
ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Responders)
Custom Mail Filtering
ส่งต่อไปยัง อีเมล์ account อื่น (Forwarders)
Mailing Lists (mailman)
คัดแยกอีเมล์ขยะ (Spam Filtering)

Network Tools

DNS Lookup
Traceroute

Pre-Installed CGI Scripts

Interchange Cart
Agora Cart
Bulletin Board
Java Chat
HTML Chat
phpMyChat
Random HTML Generator
Java Countdown Generator
Counter Generator
Secure FormMail clone
Java Clock Generator
cgiemail
Entropy Search
Entropy Banner

Database Management

จัดการฐานข้อมูล MySQL Databases เช่น Add, Remove, Change Password, Add Access Hosts
phpMyAdmin Access

สถิติของการใช้เว็บโฮสติ้ง
(Web hosting Stats)

Webalizer Web Stats
Webalizer Ftp Stats
Analog Stats
AWStats
View Latest Visitors
View Bandwidth Usage
View Error Log
Download a raw log file

Site Tools ของ web hosting

Web Protect (htaccess editor)
Ability to Change Site and FrontPage password
Custom Error Pages
Redirects
Ability to Edit Mime Types
Ability to Edit Apache Handlers
Install / Uninstall FrontPage Extensions
Search Engine Submit Tool
File Manager

cPanel languages สำหรับ hosting

english
arabic
brazilian-portuguese
dutch
french
german
indonesian
italian
japanese-euc-jp
japanese-shift_jis
polish
portuguese
romanian
russian
simplified-chinese
spanish
swedish
traditional-chinese

Cpanel : Domains


Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-Addon domain -คุณสามารถกำหนด การใช้พื้นที่เว็บไซต์ (web hosting) ร่วมกันมากกว่า 1 โดเมน
            ซึ่งอาจจะมากกว่าสองชื่อ ขึ้นอยู่กับระบบจัดการพื้นที่ (control panel) ของแต่ละผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง

Cpanel-addon-domains

คุณสามารถกำหนด การใช้พื้นที่เว็บไซต์ (web hosting) ร่วมกันมากกว่า 1 โดเมน

ซึ่งอาจจะมากกว่าสองชื่อ ขึ้นอยู่กับระบบจัดการพื้นที่ (control panel) ของแต่ละผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง


View Cpanel
Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-advanced zone editor เป็นการแก้ไข DNZ ZONE

Cpanel - advanced zone editor

advanced zone editor เป็นการแก้ไข DNZ ZONE ซึ่งจะแตกต่างจาก Simple Zone Editor

เนื่องจาก advanced zone editor สามารถแก้ไข เพิ่ม หรือ ลบ ได้หลายส่วน ๆ คือ A, AAAA, CNAME, SRV, and TXT DNS records.


View Cpanel
Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-aliases กำหนดนามแฝง หรือชื่อเล่นของโดเมนเนม

Cpanel - aliases

aliases หน้าจอสำหรับกำหนดนามแฝง หรือชื่อเล่นของโดเมนเนมที่สองที่ถูกชี้ไปยังบัญชีรายชื่ออีเมล์ (Email Account) ของชื่อโดเมนเนมตัวแรกที่ใช้อยู่

Alias เป็นอีเมล์ที่ไม่มีตัวตน เป็นเพียง่ตัวชี้ทางให้อีเมล์ที่ถูกส่งไปที่นามแฝงนี้ (Alias) ให้ไปที่ไหนเท่านั้นเอง ดังนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าระบบอีเมล์หรือส่งเมล์ออก โดยใช้ชื่อนามแฝง /Alias นี้ได้


View Cpanel
Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-redirects เป็นการเปลี่ยนเส้นทางของหน้าเว็บไซต์ (redirects) ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น

Cpanel - redirects

Redirects เป็นการเปลี่ยนเส้นทางของหน้าเว็บไซต์ (redirects) ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น


View Cpanel
Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-simple zone editor เป็นการแก้ไข DNS ZONE อย่างง่าย สามารถแก้ไข เพิ่มหรือลบ ได้ 2 ส่วน คือ A และ CNAME

Cpanel - simple zone editor

simple zone editor เป็นการแก้ไข DNS ZONE อย่างง่าย สามารถแก้ไข เพิ่มหรือลบ ได้ 2 ส่วน คือ A และ CNAME


View Cpanel
Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-Sub domain หรือ ชื่อเว็บไซต์ย่อย หรือโดเมนเนมย่อย ที่แบ่งย่อยมาจากโดเมนเนมหลัก (Domain) เช่น โดเมนหลักคือ ecomsiam.com เราสามารถสร้าง Subdomain ได้หลากหลาย เช่น domainname.ecomsiam.com ,โดเมนเนม.ecomsiam.com,
webhosting.ecomsiam.com และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามการใช้งานของคุณ

Cpanel - subdomains

Sub domain หรือ ชื่อเว็บไซต์ย่อย หรือโดเมนเนมย่อย ที่แบ่งย่อยมาจากโดเมนเนมหลัก (Domain)

เช่น โดเมนหลักคือ ecomsiam.com เราสามารถสร้าง Subdomain ได้หลากหลาย อาทิเช่น domainname.ecomsiam.com ,โดเมนเนม.ecomsiam.com, webhosting.ecomsiam.com และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามการใช้งานของคุณ


View Cpanel

แนะนำบริษัท web hosting

เว็บเพจที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ถามบ่อย

บริการลูกค้า

วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน

Copyright © 2018 ecomsiam.com. All rights reserved.
Live chat