Cpanel web hosting (WHM): จัดการเว็บโฮสติ้ง

Cpanel คืออะไร (what is cPanel?)

Web-hosting-thai พร้อมจัดการ web hosting ด้วย Cpanel

CPanel คือระบบจัดการ web hosting ที่ประกอบด้วยฟีเจอร์มากมาย ช่วยให้คุณจัดการ web hosting ของโดเมนเนมของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานผ่านทางหน้าเว็บ เช่น การ upload ไฟล์ สำหรับเว็บไซต์, การจัดการอีเมล์, การสำรองข้อมูล (Backup), การ FTP, CGI script และสถิติของเว็บไซต์ (web site statistics) และอื่นๆ อีกมากมาย และมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้ในการจัดการ ข้อมูลต่างๆ เช่น กำหนดรหัสผ่านผู้ใช้ (user password), จัดการรายชื่ออีเมล์ (email account) และการจัดการฐานข้อมูล mySql database เป็นต้น

รายละเอียดในหน้านี้ จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ และเริ่มต้นใช้คอนโทรลพาเนลได้โดยง่าย คุณสามารถเยี่ยมชมตัวอย่างการทำงานของ Cpanel web hosting โดยคลิ๊กที่รูปภาพขนาดเล็กด้านล่างเพื่อชมภาพขยายค่ะ

Cpanel hosting plan

ส่วนประกอบหลักของคอนโทรลพาเนลของ ecomsiam web hosting

ตัวอย่างการใช้งาน คำอธิบาย
Change password สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของคอนโทรลพาเนลและ FTP
email support หากต้องการสอบถามปัญหาการใช้งานกับ Support team ของ ecomsiam.com โปรดคลิ๊กที่นี่
File manager จัดการแฟ้มข้อมูล เช่น สร้าง ลบ หรือย้ายไฟล์ ซึ่งคุณสามารถ Uplad file จากเครื่องของคุณขึ้นไปบน server และแก้ไข Html ได้ด้วย
Help หน้าจออธิบายเกี่ยวกับคอนโทรลพาเนล
Resource meter ปริมาณการใช้ Disk space, email, transfer ในแต่ละวัน
Mail manager จัดการเกี่ยวกับ email เช่น add, update, remove หรือเปลี่ยน password ของ email
Mailing List สำหรับติดตั้ง mailing list ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วจะสามารถใช้ mailing list ได้โดยผ่านหัวข้อ mail manager
Counter สถิติของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mySQL database ฐานข้อมูล mySQL ซึ่งคุณสามารถสร้าง, แก้ไข, ลบ table หรือ field หรือข้อมูลใน table ได้
Submit site to search engine ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โดยลงทะเบียนที่ Seach engine ยอดนิยม เช่น Infoseek,Alta Vista,Lycos, Excite, Hot Bot, Yahoo
...และอื่นๆ อีกมากมาย  

Cpanel hosting Features

Backup ของ web hosting

 • Backup (สำรองข้อมูล)
 • Restore (นำกลับมาใช้)

FTP ของ web hosting

 • จัดการ FTP Accounts เช่น Add, Remove, Change Password
 • Anonymous FTP Controls

Subdomains ของ web hosting

 • สร้าง/ลบ Subdomains
 • Subdomain Redirects
 • Stats for Subdomains

ระบบอีเมล์ (Mail) ของ hosting

 • จัดการ Email Accounts เช่น Add, Remove, Change Password
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Responders)
 • ส่งต่อไปยัง อีเมล์ account อื่น (Forwarders)
 • Mailing Lists (mailman)
 • คัดแยกอีเมล์ขยะ (Spam Filtering)

Network Tools

 • DNS Lookup
 • Traceroute

Database Management

 • จัดการฐานข้อมูล MySQL Databases เช่น Add, Remove, Change Password, Add Access Hosts
 • phpMyAdmin Access

Pre-Installed CGI Scripts

 • Interchange Cart
 • Agora Cart
 • Bulletin Board
 • Java Chat
 • HTML Chat
 • phpMyChat
 • Random HTML Generator
 • Java Countdown Generator
 • Counter Generator
 • Secure FormMail clone
 • Java Clock Generator
 • cgiemail
 • Entropy Search/Entropy Banner

สถิติของการใช้เว็บโฮสติ้ง

Web hosting Stats

 • Webalizer Web Stats
 • Webalizer Ftp Stats
 • Analog Stats
 • AWStats
 • View Latest Visitors
 • View Bandwidth Usage
 • View Error Log
 • Download a raw log file

Site Tools ของ web hosting

 • Web Protect (htaccess editor)
 • Ability to Change Site and FrontPage password
 • Custom Error Pages
 • Redirects
 • Ability to Edit Mime Types
 • Ability to Edit Apache Handlers
 • Install / Uninstall FrontPage Extensions
 • Search Engine Submit Tool
 • File Manager

cPanel languages สำหรับ hosting

 • english
 • arabic
 • brazilian-portuguese
 • dutch
 • french
 • german
 • indonesian
 • italian
 • japanese-euc-jp / japanese-shift_jis
 • polish / portuguese
 • romanian / russian
 • simplified-chinese / traditional-chinese
 • spanish / swedish

#cpanel - email

Cpanel Menu Files databases domains email security metrics software advances

ตัวอย่างหน้าจอ : ฟีเจอร์อีเมล์ (email)

Cpanel : email account

Addon domain -คุณสามารถกำหนด การใช้พื้นที่เว็บไซต์ (web hosting) ร่วมกันมากกว่า 1 โดเมน  ซึ่งอาจจะมากกว่าสองชื่อ ขึ้นอยู่กับระบบจัดการพื้นที่ (control panel) ของแต่ละผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : email account หน้าจอสร้างและจัดการอีเมล์ของคุณ

Cpanel - email account

MANAGE EMAIL ACCOUNT หน้าจอสร้างและจัดการอีเมล์ของคุณ

ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นการทำงานในการจัดการเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อของอีเมล์ (email account) เช่น การเพิ่มรายชื่อผู้ใช้อีเมล์ (add email account) ,ปรับปรุงแก้ไข (update),ลบออก (remove) ,เปลี่ยนรหัสผ่าน (password ของ email) ตลอดจนการกำหนดโควต้า และเรียกดูปริมาณพื้นที่ที่ใช้ไปของอีเมล์ เป็นต้น

View Cpanel

Cpanel : Address importer

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-address importer หน้าจอสร้างและจัดการบัญชีรายชื่อของอีเมล หรือ Email Account,การส่งต่อของอีเมล์ (Forwarders)
      โดยจะต้องสร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel (.xls) หรือไฟล์ CSV (.csv) Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : Address importer หน้าจอสร้างและจัดการบัญชีรายชื่อของอีเมล หรือ Email Account,การส่งต่อของอีเมล์ (Forwarders)

Cpanel - Address importer

address importer หน้าจอสร้างและจัดการบัญชีรายชื่อของอีเมล หรือ Email Account,การส่งต่อของอีเมล์ (Forwarders)
โดยจะต้องสร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel (.xls) หรือไฟล์ CSV (.csv)

View Cpanel

Cpanel : aliases

web hosting thai cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-Apache spamassassin หน้าจอสำหรับสร้างและจัดการกรองอีเมล Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : Apache spamassassin หน้าจอสำหรับสร้างและจัดการกรองอีเมล์

Cpanel - apache spamassassin

Apache spamassassin หน้าจอสำหรับสร้างและจัดการกรองอีเมล โดยระบุสแปมอีเมล์ที่ส่งเข้ามา
ซึ่งจะส่งผลคะแนนรวมที่ Apache SpamAssassin ระบบนำมาใช้ในการตรวจสอบว่าจะให้ข้อความในอีเมล์ผ่านหรือไม่

View Cpanel

Cpanel : Archive

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel Cpanel- redirects เป็นการเปลี่ยนเส้นทางของหน้าเว็บไซต์ (redirects) ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : archive หน้าจอสร้าง และจัดการการเก็บอิเมล์ข้อความเข้า และขาออก ของทุกบัญชีรายชื่อีเมล์

Cpanel - Archive

archive หน้าจอสร้างและจัดการการเก็บอิเมล์ข้อความเข้าและขาออก ของทุกบัญชีรายชื่อีเมล์ (Email Account)

View Cpanel

Cpanel : authentication

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - authentication หน้าจอสร้าง และจัดการการตรวจสอบความปลอดภัยของอิเมล์ที่ส่งเข้ามา ว่าอีเมล์นั้น มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยหรือไม่ Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : authentication หน้าจอสร้าง และจัดการการตรวจสอบความปลอดภัยของอิเมล์ที่ส่งเข้ามา ว่าอีเมล์นั้น มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยหรือไม่

Cpanel - authentication

authentication คือหน้าจอสร้าง และจัดการการตรวจสอบความปลอดภัยของอิเมล์ที่ส่งเข้ามา ว่าอีเมล์นั้น มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยหรือไม่

View Cpanel

Cpanel : การส่งต่ออีเมล์โดยอัตโนมัติ

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - Sub domain หรือ ชื่อเว็บไซต์ย่อย หรือโดเมนเนมย่อย ที่แบ่งย่อยมาจากโดเมนเนมหลัก (Domain) เช่น โดเมนหลักคือ ecomsiam.com เราสามารถสร้าง Subdomain ได้หลากหลาย เช่น domainname.ecomsiam.com ,โดเมนเนม.ecomsiam.com,webhosting.ecomsiam.com และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามการใช้งานของคุณ Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : autoresponder หรือการส่งต่ออีเมล์โดยอัตโนมัติ

Cpanel - Autoresponder

autoresponder หรือการส่งต่ออีเมล์โดยอัตโนมัติ
หน้าจอสร้างและจัดการการกำหนดค่าอีเมล (Email) ให้ส่งต่อโดยอัตโนมัติ ไปยังอีเมล์ที่กำหนด เมื่อมีผู้ติดต่อที่ส่งเมล์เข้ามา

View Cpanel

Cpanel : calendars and contacts

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel Cpanel- calendars and contacts/ configuration หน้าจอสร้างและจัดการการ ปฏิทินและรายชื่อในการกำหนดค่าและการใช้งาน Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : calendars and contacts/ configuration หน้าจอสร้างและจัดการการ ปฏิทินและรายชื่อในการกำหนดค่าและการใช้งาน

Cpanel - calendars and contacts/ configuration

calendars and contacts/ configuration ช่วยให้คุณสร้างและจัดการการ ปฏิทิน และรายชื่อในการกำหนดค่าและการใช้งาน

View Cpanel

Cpanel : default address

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - authentication หน้าจอสร้าง และจัดการการตรวจสอบความปลอดภัยของอิเมล์ที่ส่งเข้ามา ว่าอีเมล์นั้น มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยหรือไม่ Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : default address หน้าจอสร้างและจัดการการตั้งค่าเริ่มต้นของอีเมล์ เพื่อในการรับ จดหมายที่ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลภายใต้ชื่อ โดเมนเนมไม่ถูกต้อง อีเมล์ฉบับนั้นจะถูกส่งมาที่ที่อยู่ หรือ address ที่ตั้งไว้แทน

Cpanel - default address

default address คือหน้าจอสร้าง และจัดการการตรวจสอบความปลอดภัยของอิเมล์ ที่ส่งเข้ามา ว่าอีเมล์นั้น มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยหรือไม่

View Cpanel

Cpanel : encryption

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - Sub domain หรือ ชื่อเว็บไซต์ย่อย หรือโดเมนเนมย่อย ที่แบ่งย่อยมาจากโดเมนเนมหลัก (Domain) เช่น โดเมนหลักคือ ecomsiam.com เราสามารถสร้าง Subdomain ได้หลากหลาย เช่น domainname.ecomsiam.com ,โดเมนเนม.ecomsiam.com,webhosting.ecomsiam.com และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามการใช้งานของคุณ Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : encryption ช่วยให้คุณสร้างจัดเก็บและจัดการคีย์ GnuPG คีย์ GnuPG ใช้วิธีพับลิกคีย์สำหรับการเข้ารหัส

Cpanel - encryption

encryption
ช่วยให้คุณสร้างจัดเก็บและจัดการคีย์ GnuPG คีย์ GnuPG ใช้วิธีพับลิกคีย์สำหรับการเข้ารหัส
โปรแกรมที่ใช้คีย์ GnuPG เข้ารหัสข้อความขาออกด้วยรหัสสาธารณะ เฉพาะผู้รับที่ตั้งใจซึ่งมีกุญแจส่วนตัวเท่านั้นที่สามารถถอดรหัสข้อความได้

และหลังจากที่คุณสร้างคีย์ GnuPG ใหม่คุณสามารถเพิ่มคีย์ลงในโปรแกรมหรืออินเทอร์เฟซอื่น ๆ ที่ต้องใช้คีย์ GnuPG ตัวอย่างเช่นไคลเอนต์อีเมล

View Cpanel

Cpanel : Forwarder

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - forwarder หน้าจอสร้างและจัดการการกำหนดค่าเพื่อให้อีเมล์ส่งต่อไปยัง อีเมล์อื่นๆ Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : forwarder หน้าจอสร้างและจัดการการกำหนดค่าเพื่อให้อีเมล์ส่งต่อไปยัง อีเมล์อื่นๆ

Cpanel - forwarder

forwarder หน้าจอสร้าง และจัดการการกำหนดค่าเพื่อให้อีเมล์ส่งต่อไปยัง อีเมล์อื่นๆ

View Cpanel

Cpanel : global email filter

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - global email filter หน้าจอสร้างและจัดการการกรองอีเมล์ ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นการทำงานในการกำหนดค่าวิธีการที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณ โดย email filter จะกรองอีเมลที่คุณได้รับ คุณสามารถ - เพิ่ม หรือแก้ไขฟิลเตอร์นี้ (Add/Edit a filter)- ลบฟิลเตอร์ (Delete a filter) หรือเทดสอบฟิลเตอร์ (Filter Test) Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : global email filter หน้าจอสร้าง และจัดการการกรองอีเมล์

Cpanel - global email filter

global email filter สร้าง และจัดการ การกรองอีเมล์

ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นการทำงานในการกำหนดค่า วิธีการที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณ โดย email filter จะกรองอีเมลที่คุณได้รับ คุณสามารถ

- เพิ่ม หรือแก้ไขฟิลเตอร์นี้ (Add/Edit a filter)
- ลบฟิลเตอร์ (Delete a filter)
- หรือเทดสอบฟิลเตอร์ (Filter Test)

View Cpanel

Cpanel : mailing list

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - mailing list หน้าจอสร้างและจัดการกลุ่มรายชื่อของอีเมล์ เมื่อทำการส่งอิเมล์ รูปแบบ mailing lists จะเป็นการส่งอิเมล์ไปให้กับอีเมล์ที่อยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติ Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : mailing list หน้าจอสร้างและจัดการกลุ่มรายชื่อของอีเมล์ เมื่อทำการส่งอิเมล์ รูปแบบ mailing lists จะเป็นการส่งอิเมล์ ไปให้กับอีเมล์ที่อยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติ

Cpanel - mailing list

mailing list หน้าจอสร้าง และจัดการ กลุ่มรายชื่อของอีเมล์
เมื่อทำการส่งอิเมล์ รูปแบบ mailing lists จะเป็นการส่ง อิเมล์ไปให้กับอีเมล์ที่อยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติ

View Cpanel

Cpanel : mx entry

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - mx entry -หน้าจอสร้างและจัดการการกำหนดอีเมล์ขาเข้า ที่ใช้อยู่นั้นไปยังเซิฟท์เวอร์ที่กำหนด เช่น ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้งานอีเมล์ที่มีอยู่ใน Web Hosting แต่ต้องการใช้บริการอีเมล์ที่อื่น เช่น google App Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : mx entry -หน้าจอสร้างและจัดการการกำหนดอีเมล์ขาเข้า ที่ใช้อยู่นั้นไปยังเซิฟท์เวอร์ที่กำหนด เช่น ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้งานอีเมล์ที่มีอยู่ใน Web Hosting แต่ต้องการใช้บริการอีเมล์ที่อื่น เช่น google App

Cpanel - mx entry

mx entry ช่วยให้คุณสร้างและจัดการการกำหนดอีเมล์ขาเข้า ที่ใช้อยู่นั้นไปยังเซิฟท์เวอร์ที่กำหนด
เช่น ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้งานอีเมล์ที่มีอยู่ใน Web Hosting แต่ต้องการใช้บริการอีเมล์ที่อื่น เช่น google App

View Cpanel

Cpanel : track delivery

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - track delivery หน้าจอสร้างและจัดการการตรวจสอบรายงานผลในการจัดส่งอีเมล์ Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : track delivery หน้าจอสร้างและจัดการการตรวจสอบรายงานผลในการจัดส่งอีเมล์

Cpanel - track delivery

track delivery หน้าจอสร้างและจัดการการตรวจสอบรายงานผลในการจัดส่งอีเมล์

View Cpanel

Web hosting Plan ใด เหมาะกับคุณ ?

เว็บโฮสติ้งคุณภาพ พร้อมใบรับรอง SSL ทีมงานสนับสนุน ดูแลดี เริ่มต้นเพียง 200 บ./เดือน

Search Domain

ป้อนชื่อโดเมนที่คุณต้องการจดทะเบียน หรือโดเมนที่โอนย้ายมาอยู่กับเรา


Email Hosting Big Data ยอดนิยม

Email hosting พื้นที่มากถึง 20GB รายชื่ออีเมล์ 20 email ฟรี SSL เพียง 3,000 บ./ปี

email hosting big plan


Email Hosting คุ้มค่าสุดๆ

Email hosting พื้นที่มากถึง 10GB รายชื่ออีเมล์ 1 email ฟรี SSL เพียง 1,000 บ./ปี

email hosting plan


hosting ฟรีโดเมน - Lite Plan

Web hosting : lite plan พื้นที่มากถึง 2GB รายชื่ออีเมล์ 10 email ฟรี! โดเมน ฟรี SSL เพียง 1,600 บ./ปี

Lite hosting plan


hosting ฟรีโดเมน - Advance Plan +ใช้งานฐานข้อมูล MySQL

Web hosting : Advance hosting plan เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน สำหรับองค์กร รองรับการใช้งานเว็บไซต์ และฐานข้อมูล MySql ฟรี SSL เริ่มต้นเพียง 2,200 บาทต่อปี พื้นที่มากถึง 2GB รายชื่ออีเมล์ 10 email

Advance hosting plan


hosting ฟรีโดเมน - Enterprise hosting plan+ใช้งานฐานข้อมูล MySQL

Web hosting : Enterprise hosting plan เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน สำหรับองค์กร รองรับการใช้งานเว็บไซต์ และฐานข้อมูล MySql ฟรี SSL เริ่มต้นเพียง 1,400 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดโดเมน ไม่จำกัดรายชื่ออีเมล์

Enterprise hosting plan


vps serverเซิฟท์เวอร์ส่วนตัวเสมือนจริง

VPS Hosting-Versual Private Server (vPS) เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนจริง ecomsiam.com บริการ Vps server ไม่จำกัดจำนวนว็บไซต์...PRIVATE Name Servers ไม่จำกัดแบนด์วิด...ไม่จำกัดโดเมน (Addon host),ไม่จำกัดอีเมล์...FULL Root Access เข้าใช้งานโดยใช้สิทธิ Root...และอื่นๆอีกมากมาย รองรับการใช้งานเว็บไซต์ และฐานข้อมูล MySql ฟรี SSL เริ่มต้นเพียง 2,400 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดโดเมน ไม่จำกัดรายชื่ออีเมล์

vps hosting plan


resellerweb hosting สำหรับตัวแทนขาย

Reseller web hosting สำหรับตัวแทนขาย
คุณสามารถกำหนด Plan และราคาขายได้เอง ไม่จำกัด addon โดเมน,ไม่จำกัดอีเมล์

Reseller hosting plan


เว็บไซต์สำเร็จรููป สร้างเว็บไซต์องค์กร ธุรกิจ

เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC แพคเกจเว็บสำเร็จรูปสุดคุ้ม สามารถเลือกใช้งานทั้งเว็บไซต์องค์กรธุรกิจ หรืออีคอมเมอร์ส รองรับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ พอดีกับทุกหน้าจอ ราคาเริ่มต้น เว็บไซต์องค์กรธุรกิจ เพียง 3300 บาท ฟรี! โดเมน ฟรี SSL ฟรี website template และอื่นๆ อีกมากมาย เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic ให้คุณได้มากกว่า พร้อมบริการเว็บไซต์ Maintenance ช่วยให้คุณเริ่มต้น เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อม Design ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม

เว็บไซต์สำเร็จรููป สำหรับองค์กร ธุรกิจ

เปิดร้านออนไลน์ เว็บขายสินค้าออนไลน์

เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC แนะนำระบบ ECommerce ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ ด้วยระบบจัดการร้าน ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ พอดีกับทุกหน้าจอ ราคาเริ่มต้น เว็บไซต์ร้านออนไลน์ เพียง 3510 บาท รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ 3900 บาท เริ่มต้นได้ทันที ฟรี! โดเมน ฟรี SSL ฟรี website template และอื่นๆ อีกมากมาย เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic ให้คุณได้มากกว่า พร้อมบริการเว็บไซต์ Maintenance ช่วยให้คุณเริ่มต้น ร้านออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อม Design ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ช่วยให้คุณจัดการร้าน และการกำหนดค่าต่างๆ เช่น จัดการร้าน, วิธีชำระเงิน, กำหนดค่าจัดส่งและภาษี, วิธีการจัดส่ง, สถานะการจัดส่งสินค้า, สถานะใบสั่งซื้อ, โปรไฟล์, สกุลเงิน, เพิ่มและจัดการสินค้า, หมวดหมู่สินค้า , เลือกสีธีม ตลอดจนจัดการใบสั่งซื้อ, จัดการลูกค้า, การตลาด และส่งเสริมการขาย เช่น คูปองส่วนลด การจัดทำเว็บเพจ (pages) ลิงค์ (Link),ป้ายกำกับ (tags)และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสามารถเยี่ยมชม ตัวอย่างร้านออนไลน์ ได้ที่

ตัวอย่างร้านออนไลน์.com.co.th

เว็บไซต์สำเร็จรููป : เปิดร้านออนไลน์

บริการออกแบบเว็บไซต์ Website design

บริการออกแบบเว็บไซต์ website design ให้มีความสวยงาม เริ่มต้นเพียง 4900 บ.
หยุดมองหาผู้ดูแลเว็บไซต์ ให้เหนื่อยใจ เพราะที่เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic ให้คุณได้มากกว่า พร้อมบริการเว็บไซต์ Maintenance ช่วยให้คุณเริ่มต้น เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อม Design ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ราคาออกแบบเว็บไซต์ /web design