Cpanel web hosting (WHM): จัดการเว็บโฮสติ้ง

Cpanel คืออะไร (what is cPanel?)

Web-hosting-thai พร้อมจัดการ web hosting ด้วย Cpanel

CPanel คือระบบจัดการ web hosting ที่ประกอบด้วยฟีเจอร์มากมาย ช่วยให้คุณจัดการ web hosting ของโดเมนเนมของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานผ่านทางหน้าเว็บ เช่น การ upload ไฟล์ สำหรับเว็บไซต์, การจัดการอีเมล์, การสำรองข้อมูล (Backup), การ FTP, CGI script และสถิติของเว็บไซต์ (web site statistics) และอื่นๆ อีกมากมาย และมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้ในการจัดการ ข้อมูลต่างๆ เช่น กำหนดรหัสผ่านผู้ใช้ (user password), จัดการรายชื่ออีเมล์ (email account) และการจัดการฐานข้อมูล mySql database เป็นต้น

รายละเอียดในหน้านี้ จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ และเริ่มต้นใช้คอนโทรลพาเนลได้โดยง่าย คุณสามารถเยี่ยมชมตัวอย่างการทำงานของ Cpanel web hosting โดยคลิ๊กที่รูปภาพขนาดเล็กด้านล่างเพื่อชมภาพขยายค่ะ

Cpanel hosting plan

ส่วนประกอบหลักของคอนโทรลพาเนลของ ecomsiam web hosting

ตัวอย่างการใช้งาน คำอธิบาย
Change password สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของคอนโทรลพาเนลและ FTP
email support หากต้องการสอบถามปัญหาการใช้งานกับ Support team ของ ecomsiam.com โปรดคลิ๊กที่นี่
File manager จัดการแฟ้มข้อมูล เช่น สร้าง ลบ หรือย้ายไฟล์ ซึ่งคุณสามารถ Uplad file จากเครื่องของคุณขึ้นไปบน server และแก้ไข Html ได้ด้วย
Help หน้าจออธิบายเกี่ยวกับคอนโทรลพาเนล
Resource meter ปริมาณการใช้ Disk space, email, transfer ในแต่ละวัน
Mail manager จัดการเกี่ยวกับ email เช่น add, update, remove หรือเปลี่ยน password ของ email
Mailing List สำหรับติดตั้ง mailing list ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วจะสามารถใช้ mailing list ได้โดยผ่านหัวข้อ mail manager
Counter สถิติของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mySQL database ฐานข้อมูล mySQL ซึ่งคุณสามารถสร้าง, แก้ไข, ลบ table หรือ field หรือข้อมูลใน table ได้
Submit site to search engine ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โดยลงทะเบียนที่ Seach engine ยอดนิยม เช่น Infoseek,Alta Vista,Lycos, Excite, Hot Bot, Yahoo
...และอื่นๆ อีกมากมาย  

Cpanel hosting Features

Backup ของ web hosting

 • Backup (สำรองข้อมูล)
 • Restore (นำกลับมาใช้)

FTP ของ web hosting

 • จัดการ FTP Accounts เช่น Add, Remove, Change Password
 • Anonymous FTP Controls

Subdomains ของ web hosting

 • สร้าง/ลบ Subdomains
 • Subdomain Redirects
 • Stats for Subdomains

ระบบอีเมล์ (Mail) ของ hosting

 • จัดการ Email Accounts เช่น Add, Remove, Change Password
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Responders)
 • ส่งต่อไปยัง อีเมล์ account อื่น (Forwarders)
 • Mailing Lists (mailman)
 • คัดแยกอีเมล์ขยะ (Spam Filtering)

Network Tools

 • DNS Lookup
 • Traceroute

Database Management

 • จัดการฐานข้อมูล MySQL Databases เช่น Add, Remove, Change Password, Add Access Hosts
 • phpMyAdmin Access

Pre-Installed CGI Scripts

 • Interchange Cart
 • Agora Cart
 • Bulletin Board
 • Java Chat
 • HTML Chat
 • phpMyChat
 • Random HTML Generator
 • Java Countdown Generator
 • Counter Generator
 • Secure FormMail clone
 • Java Clock Generator
 • cgiemail
 • Entropy Search/Entropy Banner

สถิติของการใช้เว็บโฮสติ้ง

Web hosting Stats

 • Webalizer Web Stats
 • Webalizer Ftp Stats
 • Analog Stats
 • AWStats
 • View Latest Visitors
 • View Bandwidth Usage
 • View Error Log
 • Download a raw log file

Site Tools ของ web hosting

 • Web Protect (htaccess editor)
 • Ability to Change Site and FrontPage password
 • Custom Error Pages
 • Redirects
 • Ability to Edit Mime Types
 • Ability to Edit Apache Handlers
 • Install / Uninstall FrontPage Extensions
 • Search Engine Submit Tool
 • File Manager

cPanel languages สำหรับ hosting

 • english
 • arabic
 • brazilian-portuguese
 • dutch
 • french
 • german
 • indonesian
 • italian
 • japanese-euc-jp / japanese-shift_jis
 • polish / portuguese
 • romanian / russian
 • simplified-chinese / traditional-chinese
 • spanish / swedish

#cpanel - Files

Cpanel Menu Files databases domains email security metrics software advances

ตัวอย่างหน้าจอ : Cpanel - Files

Cpanel : Files

web hosting thai cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-anonymous ftp ใช้สำหรับ การแสดงไฟล์ของ่คุณ กรณีมีไฟล์ที่ต้องการที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : Files - anonymous ftp

Cpanel - anonymous ftp

anonymous ftp ใช้สำหรับ การแสดงไฟล์ของ่คุณ กรณีมีไฟล์ที่ต้องการที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อใช้ในการดาวน์โหลด โดยไม่ประสงค์ออกนาม FTP (anonymous ftp)
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อไปยังไดเรกทอรี FTP ของคุณได้ โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน

View Cpanel

Cpanel : สำหรองข้อมูลหรือ backup

web hosting thai cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-backup การจัดเก็บสำเนาข้อมูล หรือสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งเป้นการดาวน์โหลดสำเนาทั้งหมดในเว็บไซต์ของคุณไปจัดเก็บไว่ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์  การแบ็คอัพจะแยกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ก็คือ แบ็คอัพทั้งระบบ (Full backup) และแบ็คอัพเฉพาะส่วนที่ต้องการ (Partial Backup) Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : สำหรองข้อมูลหรือ backup

Cpanel - สำรองข้อมูล หรือ Backup

backup การจัดเก็บสำเนาข้อมูล หรือสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งเป็นการดาวน์โหลดสำเนาทั้งหมดในเว็บไซต์ของคุณไปจัดเก็บไว่ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์

การแบ็คอัพจะแยกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ก็คือ แบ็คอัพทั้งระบบ (Full backup) และแบ็คอัพเฉพาะส่วนที่ต้องการ (Partial Backup)

View Cpanel

Cpanel : ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูล

web hosting thai cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-Backup wizard เป็นส่วนช่วยในการสำรองข้อมูล ซึ่งมีทั้งการสำรองข้อมูลทั้งหมด และการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วน Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : Backup wizard ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูล

Cpanel - Backup wizard

การสำรองข้อมูล หรือ Backup wizard เป็นส่วนช่วยในการสำรองข้อมูล ซึ่งมีทั้งการสำรองข้อมูลทั้งหมด และการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วน

View Cpanel

Cpanel : การตั้งรหัสผ่านสำหรับโฟลเดอร์

web hosting thai cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-directory privacy คือการตั้งรหัสผ่าน เพื่อป้องกันไดเรกทอรีภายในบัญชีผู้ใช้ของท่าน เมื่อมีบุคคลอื่นพยายามเปิดโฟลเดอร์ที่มีการป้องกันเอาไว้แล้ว จะต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อน จึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาภายในโฟลเดอร์ของท่านได้ Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : การตั้งรหัสผ่านสำหรับโฟลเดอร์ หรือ directory privacy

Cpanel - directory privacy

directory privacy คือการตั้งรหัสผ่าน เมื่อมีบุคคลอื่นพยายามเปิดโฟลเดอร์ที่มีการป้องกันเอาไว้แล้ว จะต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อน จึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาภายในโฟลเดอร์ของท่านได้

View Cpanel

Cpanel : ปริมาณการใช้พื้นที่

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-disk usage คือปริมาณการใช้พื้นที่ ซึ่งแสดงภาพรวมของไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ และแสดงรายละเอียดให้ทราบว่าไฟล์แต่ละไฟล์ มีขนาดเท่่าใด Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : disk usage

Cpanel - disk usage

หน้าจอแสดง disk usage คือปริมาณการใช้พื้นที่ ซึ่งแสดงภาพรวมของไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ และแสดงรายละเอียดให้ทราบว่าไฟล์แต่ละไฟล์ มีขนาดเท่่าใด

View Cpanel

Cpanel : หน้าจอสำหรับจัดการไฟล์

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-web hosting thai cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - file manager หน้าจอสำหรับจัดการไฟล์ /File ของเว็บไซต์ ผ่านบราว์เซอร์ ช่วยให้คุณอัปโหลด, สร้าง, ลบ และแก้ไขไฟล์โดยไม่ต้องยุ่งยาก ซึ่งใช้งานง่าย และเข้าใจง่าย Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : file manager คือ หน้าจอสำหรับจัดการไฟล์ /File

Cpanel - file manager

file manager หน้าจอสำหรับจัดการไฟล์ /File ของเว็บไซต์ ผ่านบราว์เซอร์
ช่วยให้คุณอัปโหลด, สร้าง, ลบ และแก้ไขไฟล์โดยไม่ต้องยุ่งยาก ซึ่งใช้งานง่าย และเข้าใจง่าย

View Cpanel

Cpanel : ftp account

Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-ftp account คือการสร้างผู้ใช้ /User Account ไว้ใช้สำหรับการเชื่อมโยงกับเซิฟท์เวอร์ ด้วย Port FTP -แนะนำโดย web hosting thai - ecomsiam.com Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : ftp account

Cpanel - ftp account

ftp account คือการสร้างผู้ใช้ /User Account ไว้ใช้สำหรับการเชื่อมโยงกับเซิฟท์เวอร์ ด้วย Port FTP
โดยสามารถใช้งานผ่านโปรแกรม Ftp ต่างๆ เช่น FileZilla ,Winscp หรือ Core FTP. ไว้เพื่อช่วยให้คุณจัดการไฟล์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก

View Cpanel

Cpanel : ftp connection

web hosting thai cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-ftp connection หรือการเชื่อมต่อ FTP ช่วยให้คุณเห็นการทำงานที่มีการบันทึกไว้ในเว็บไซต์ของคุณ ผ่านทาง FTP ซึ่งการมองเห็น FTP connection นี้ จะช่วยป้องกันการเข้าถึงไฟล์จากผู้ไม่หวังดี Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : ftp connection

Cpanel - ftp connection

ftp connection หรือการเชื่อมต่อ FTP ช่วยให้คุณเห็นการทำงานที่มีการบันทึกไว้ในเว็บไซต์ของคุณ ผ่านทาง FTP

ซึ่งการมองเห็น FTP connection นี้ จะช่วยป้องกันการเข้าถึงไฟล์จากผู้ไม่หวังดี

View Cpanel

Cpanel : จัดการภาพในเว็บไซต์ของคุณ

web hosting thai cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel- images หน้าจอจัดการภาพในเว็บไซต์ของคุณ ด้วยการปรับขนาด, การแปลงไฟล์ หรือดูคุณสมบัติเฉพาะของภาพ Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : หน้าจอจัดการภาพในเว็บไซต์ของคุณ (images)

Cpanel - images จัดการภาพในเว็บไซต์ของคุณ

images หน้าจอจัดการภาพในเว็บไซต์ของคุณ
ด้วยการปรับขนาด, การแปลงไฟล์ หรือดูคุณสมบัติเฉพาะของภาพ

View Cpanel

Cpanel : ช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์ของเว็บไซต์

web hosting thai cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel - webdisk ช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์ของเว็บไซต์ของคุณ เสมือนว่าเป็นไดรฟ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และมีคุณสมบัตินี้ แก้ไขการอัพโหลด และดาวน์โหลดไฟล์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ Cpanel web hosting แนะนำหน้าจอ cpanel : webdisk ช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์ของเว็บไซต์ของคุณ

Cpanel - webdisk

webdisk ช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์ของเว็บไซต์ของคุณ เสมือนว่าเป็นไดรฟ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
และมีคุณสมบัตินี้ แก้ไขการอัพโหลด และดาวน์โหลดไฟล์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

View Cpanel

Web hosting Plan ใด เหมาะกับคุณ ?

เว็บโฮสติ้งคุณภาพ พร้อมใบรับรอง SSL ทีมงานสนับสนุน ดูแลดี เริ่มต้นเพียง 200 บ./เดือน

Search Domain

ป้อนชื่อโดเมนที่คุณต้องการจดทะเบียน หรือโดเมนที่โอนย้ายมาอยู่กับเรา


Email Hosting Big Data ยอดนิยม

Email hosting พื้นที่มากถึง 20GB รายชื่ออีเมล์ 20 email ฟรี SSL เพียง 3,000 บ./ปี

email hosting big plan


Email Hosting คุ้มค่าสุดๆ

Email hosting พื้นที่มากถึง 10GB รายชื่ออีเมล์ 1 email ฟรี SSL เพียง 1,000 บ./ปี

email hosting plan


hosting ฟรีโดเมน - Lite Plan

Web hosting : lite plan พื้นที่มากถึง 2GB รายชื่ออีเมล์ 10 email ฟรี! โดเมน ฟรี SSL เพียง 1,600 บ./ปี

Lite hosting plan


hosting ฟรีโดเมน - Advance Plan +ใช้งานฐานข้อมูล MySQL

Web hosting : Advance hosting plan เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน สำหรับองค์กร รองรับการใช้งานเว็บไซต์ และฐานข้อมูล MySql ฟรี SSL เริ่มต้นเพียง 2,200 บาทต่อปี พื้นที่มากถึง 2GB รายชื่ออีเมล์ 10 email

Advance hosting plan


hosting ฟรีโดเมน - Enterprise hosting plan+ใช้งานฐานข้อมูล MySQL

Web hosting : Enterprise hosting plan เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน สำหรับองค์กร รองรับการใช้งานเว็บไซต์ และฐานข้อมูล MySql ฟรี SSL เริ่มต้นเพียง 1,400 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดโดเมน ไม่จำกัดรายชื่ออีเมล์

Enterprise hosting plan


vps serverเซิฟท์เวอร์ส่วนตัวเสมือนจริง

VPS Hosting-Versual Private Server (vPS) เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนจริง ecomsiam.com บริการ Vps server ไม่จำกัดจำนวนว็บไซต์...PRIVATE Name Servers ไม่จำกัดแบนด์วิด...ไม่จำกัดโดเมน (Addon host),ไม่จำกัดอีเมล์...FULL Root Access เข้าใช้งานโดยใช้สิทธิ Root...และอื่นๆอีกมากมาย รองรับการใช้งานเว็บไซต์ และฐานข้อมูล MySql ฟรี SSL เริ่มต้นเพียง 2,400 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดโดเมน ไม่จำกัดรายชื่ออีเมล์

vps hosting plan


resellerweb hosting สำหรับตัวแทนขาย

Reseller web hosting สำหรับตัวแทนขาย
คุณสามารถกำหนด Plan และราคาขายได้เอง ไม่จำกัด addon โดเมน,ไม่จำกัดอีเมล์

Reseller hosting plan


เว็บไซต์สำเร็จรููป สร้างเว็บไซต์องค์กร ธุรกิจ

เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC แพคเกจเว็บสำเร็จรูปสุดคุ้ม สามารถเลือกใช้งานทั้งเว็บไซต์องค์กรธุรกิจ หรืออีคอมเมอร์ส รองรับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ พอดีกับทุกหน้าจอ ราคาเริ่มต้น เว็บไซต์องค์กรธุรกิจ เพียง 3300 บาท ฟรี! โดเมน ฟรี SSL ฟรี website template และอื่นๆ อีกมากมาย เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic ให้คุณได้มากกว่า พร้อมบริการเว็บไซต์ Maintenance ช่วยให้คุณเริ่มต้น เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อม Design ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม

เว็บไซต์สำเร็จรููป สำหรับองค์กร ธุรกิจ

เปิดร้านออนไลน์ เว็บขายสินค้าออนไลน์

เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC แนะนำระบบ ECommerce ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ ด้วยระบบจัดการร้าน ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ พอดีกับทุกหน้าจอ ราคาเริ่มต้น เว็บไซต์ร้านออนไลน์ เพียง 3510 บาท รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ 3900 บาท เริ่มต้นได้ทันที ฟรี! โดเมน ฟรี SSL ฟรี website template และอื่นๆ อีกมากมาย เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic ให้คุณได้มากกว่า พร้อมบริการเว็บไซต์ Maintenance ช่วยให้คุณเริ่มต้น ร้านออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อม Design ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ช่วยให้คุณจัดการร้าน และการกำหนดค่าต่างๆ เช่น จัดการร้าน, วิธีชำระเงิน, กำหนดค่าจัดส่งและภาษี, วิธีการจัดส่ง, สถานะการจัดส่งสินค้า, สถานะใบสั่งซื้อ, โปรไฟล์, สกุลเงิน, เพิ่มและจัดการสินค้า, หมวดหมู่สินค้า , เลือกสีธีม ตลอดจนจัดการใบสั่งซื้อ, จัดการลูกค้า, การตลาด และส่งเสริมการขาย เช่น คูปองส่วนลด การจัดทำเว็บเพจ (pages) ลิงค์ (Link),ป้ายกำกับ (tags)และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสามารถเยี่ยมชม ตัวอย่างร้านออนไลน์ ได้ที่

ตัวอย่างร้านออนไลน์.com.co.th

เว็บไซต์สำเร็จรููป : เปิดร้านออนไลน์

บริการออกแบบเว็บไซต์ Website design

บริการออกแบบเว็บไซต์ website design ให้มีความสวยงาม เริ่มต้นเพียง 4900 บ.
หยุดมองหาผู้ดูแลเว็บไซต์ ให้เหนื่อยใจ เพราะที่เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic ให้คุณได้มากกว่า พร้อมบริการเว็บไซต์ Maintenance ช่วยให้คุณเริ่มต้น เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อม Design ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม

ราคาออกแบบเว็บไซต์ /web design